Nieuwe melodieën uit de Gouden Eeuw

Nieuwe melodieën uit de Gouden Eeuw
18 juni 2019

Onlangs is de speeltrommel van het carillon van de Grote Kerk verstoken. De melodieën stammen uit de 17e eeuw: dit omdat voor 2019 Den Haag in het teken staat van de Gouden Eeuw.

Tot medio september 2019 laat de historische speeltrommel van het carillon de volgende melodieën horen:

Heel uur:
Malle Symen
- Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)

Kwart over:
Waer dat men sich al keert of wend'        
- Adriaen Valerius (1575 - 1625) (regel 1)
Uit: Nederlantsche Gedenck- Clanck (1625)

Half uur:
Come away, sweet love                        
- John Dowland (1563 - 1626)

Kwart voor:
Waer dat men sich al keert of wend'            
- Adriaen Valerius (regel 6, in canon)

Over de stadsbeiaardier
Gijsbert Kok is stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen. Daarnaast oefent hij ook het beiaardiersvak uit in Voorschoten en Zoetermeer. Gijsbert is actief als organist en als docent voor de muziektheoretische vakken aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort en het Rotterdams Conservatorium. Zie ook zijn website: www.gijsbertkok.nl
terug