Het Gulden Vlies

Wapenschild
Het Gulden Vlies
De Grote Kerk is in het bezit van een uitzonderlijke reeks wapenborden; die van de ridders van de Orde van het Gulden Vlies!

Deze orde werd in 1430 door hertog Philips van Bourgondië gesticht, ter ere van zijn derde huwelijk. Belangrijke redenen waren; het bijeenhouden van katholieke ridders (en hun grondgebied), zodat er onderling geen oorlog kwam. Ter verdediging van het ware (lees: katholieke) geloof. En omdat het een prestige iets was. Het was dan ook een prachtig gezicht; de ridders in hun lange rode mantels getooid en behangen met de keten van het Gulden Vlies.

Het Gulden Vlies is een gegeven uit de Bijbel; de aanwezigheid van God werd duidelijk gemaakt omdat de ene nacht het vlies droog was en de omgeving nat en de andere nacht exact andersom. Ook speelt een Griekse mythe van Jason en het Gulden Vlies een rol.

In 1456 deden de ridders voor hun negende kapittel (algemene vergadering) het dorp Die Haghe aan. In de grote zaal van het Binnenhof, nu bekend als Ridderzaal, werd vergaderd. En de Grote of Sint Jacobskerk was de plek waar ter kerke werd gegaan. Na het kapittel werden wapenborden geschilderd en op het koorgestoelte, bij het altaar, geplaatst.

De borden die nu nog in de Grote Kerk hangen zijn kopieën uit het midden van de zestiende eeuw. Een brand in 1539 verwoestte de kerk.
 
terug