Glas-in-loodramen

Glas-in-loodraam
Glas-in-loodramen
De Grote Kerk heeft twee prachtige glas-in-loodramen die in oorsprong zijn gemaakt door de beroemde gebroeders Dirck en Wouter Crabeth. Beroemd waren zij, omdat zij op een prachtige realistische manier het glas beschilderden. Een grote reeks van hun ramen hangt nu in de Sint-Jan in Gouda.

Bij ons zijn het de ramen die bekend zijn onder de namen ‘Karel V-raam’ en het ‘Kanunnikenraam of de Aankondiging aan Maria’. Karel V zit geknield voor een opengeslagen bijbel. Helemaal bovenaan in het glas staat zijn devies, Plus Oultre (Nog Verder) afgebeeld. De twee pilaren symboliseren het einde van zijn Europese rijk (zuilen van Gibraltar). Karel V was in 1540 tenslotte ook koning over Amerika. Het andere raam laat onderaan de schenkers zien, dat zijn de kanunniken van de Hofkapel op het Binnenhof. Zij staan afgebeeld, met hun eigen wapens boven het hoofd. De scene daarboven; prachtig zoals een zittende Maria wordt afgebeeld, een mooi Renaissance bed op de achtergrond, God de Vader als goedaardige man op een wolk afgebeeld en de aartsengel Michael die Maria een witte lelie komt brengen. Tijdens de grote restauratie tussen 1912-1920, o.l.v. P.J. Cuypers, zijn deze twee ramen gerestaureerd door atelier J. Schouten uit Delft.
In dezelfde jaren werden een aantal nieuwe ramen, allen in het koor, geplaatst. Soms aangeboden door Hagenaars, hun wapens staan in het raam afgebeeld. Ook deze ramen zijn gemaakt door Jan Schouten. Zijn atelier was op de zolder van het Prinsenhof in Delft; een inspirerende omgeving.

Het grote Jan de Bakkerraam hangt in de zijbeuk; het is uitgevoerd in felle kleuren. Jan de Bakker was de eerste hagepreker, iemand die over het nieuwe geloof (Protestantisme) buiten een stad predikte. Deze voormalige priester werd in 1525 opgepakt, in de Gevangenpoort gegooid en later terechtgesteld op het zogenaamde Groene Zoodje. Vierhonderd jaar later kwam de opdracht om een herinneringsraam te ontwerpen. In 1928 is het onthuld. Het raam staat vol met symbolen. Jan de Bakker is afgebeeld, met zijn hand omhoog wijzend naar de Bijbel en met een paarse mantel om hem heen. Rechts van hem staan o.a. Prins Willem van Oranje (Je Maintiendrai en keten van het Gulden Vlies) en een jongetje op klompen en een scheepje in zijn hand (geuzen). Links staat de ‘slechte’ kant; een bisschop, de inquisiteur en de dood. Onderaan staan twee heiligen afgebeeld; Stephanus en Petrus kwamen door geweld om het leven, zij waren de eerste martelaars.
 
terug