De Oranjes
en de Grote Kerk

De Oranjes
en de Grote Kerk

De nationale betekenis van de Grote Kerk blijkt onder meer uit de vele doop- en huwelijksplechtigheden die het geslacht van Oranje-Nassau er vanaf de  17e zeventiende eeuw heeft gehouden. De eerste gebeurtenis in een lange reeks was de doop op 1 juli 1626 van prins Willem II, zoon van de stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms. De doop van prins Willem III vond 25 jaar later plaats. Een kleine eeuw later werd Willem V in de Grote Kerk gedoopt, in 1772 de erfprins, de latere Koning Willem I en in 1792 de latere Koning Willem II. Het eerste Oranje huwelijk in de Grote Kerk is dat van prinses Carolina, volle zuster van Willem V met Karel Christiaan, vorst van Nassau-Weilburg.

In de 20ste eeuw zijn in de Grote Kerk de toen regerende vorstin Wilhelmina en prins Hendrik getrouwd (1901), prinses Juliana en prins Bernhard (1937) en prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven (1967). In 1967 is Koning Willem-Alexander in de Grote Kerk gedoopt en in 2001 trouwde prins Constantijn er met Laurentien Brinkhorst. Op 12 juni 2004 is prinses Amalia in de Grote Kerk gedoopt.

Oranje plechtigheden in de Grote Kerk
 • 1 juli 1626 : Doop van prins Willem II
 • 15 januari 1651 : Doop van prins Willem III, de latere stadhouder-koning
 • 11 april 1748 : Doop van prins Willem V
 • 5 maart 1760 : Huwelijk van prinses Carolina (zuster van prins Willem V) met prins Carel Christiaan van Nassau-Weilburg
 • 19 december 1770 : Doop van prinses Louise (dochter van prins Willem V)
 • 17 september 1772 : Doop van – de latere koning – Willem I
 • 14 oktober 1790 : Huwelijk van prinses Louise met de erfhertog Van Brunswijk
 • 28 december 1792 : Doop van – de latere koning – Willem II
 • 17 juni 1795 : Viering van de Alliantie met Frankrijk
 • 1 december 1813 : dank- en bidstond door erfprins Willem
 • 24 augustus 1818 : Doop van prins Alexander (zoon van erfprins Willem en grootvorstin Anna Paulowna van Rusland)
 • 4 mei 1824 : Doop van prinses Sophie – de latere groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach
 • 31 augustus 1898 : Koningin Wilhelmina bezoekt de kerk op haar 18de verjaardag.
 • 7 februari 1901 : Huwelijk van koningin Wilhelmina met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
 • 10 januari 1929 : Herdenking van de koninklijke familie, dat koninginmoeder Emma vijftig jaar geleden voor ’t eerst voet op Nederlandse bodem zette
 • 7 januari 1937 : Huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld
 • 12 maart 1938 : Doop van prinses Beatrix
 • 10 januari 1967 : Huwelijk van prinses Margriet met Mr. Pieter van Vollenhoven
 • 2 september 1967 : Doop van prins Willem-Alexander
 • 14 november 1987 : Heropening van de Grote Kerk na de restauratie door H.M. Koningin Beatrix
 • 19 mei 2001 : Huwelijk van prins Constantijn met Laurentien Brinkhorst
 • 12 juni 2004 : Doop van prinses Amalia
terug