16e - 18e eeuw

Carillon
16e - 18e eeuw
Gebeurtenissen in de geschiedenis van de Grote of St. Jacobskerk, tijdens de zestiende tot de negentiende eeuw.

Zestiende eeuw, rampen in de kerk en Den Haag

1525: eerste hagepreker, Jan de Bakker, terechtgesteld op het Groene Zoodje, bij de Gevangenpoort

1528: plundering van Die Haghe door Maarten van Rossum

1539: blikseminslag in de toren; de kerk brandt af. Herbouw. Fondsen voor herbouw komen o.a. van de heer der Nederlanden, Karel V en door het organiseren van loterijen. De kanunniken van de Hofkapel en Karel V zijn onder de schenkers van nieuwe glas-in-loodramen (gemaakt door gebroeders Crabeth). 

1550: nieuwe preekstoel, meesterwerk van Vlaamse beeldhouwer Colijn le Nole.

1566: ‘Beeldenbriesje’ in de Grote Kerk. Het was bekend dat de ‘kerckebreeckers’ eraan kwamen, veel zilverwerk en beelden werden in allerijl verstopt of weggehaald.

1574: Hervorming: de Grote of St. Jacobskerk wordt de belangrijkste Protestantse Kerk in Den Haag.

Zeventiende eeuw

1667: herdenkingsmonument voor Jacob van Wassenaer Obdam, op zee omgekomen bij de Slag van Lowestoft, 1665.

1685: nieuw carillon (Melchior de Haze) in de toren.

1687: Constantijn Huijgens begraven. 1695; Christiaan Huijgens begraven

Achttiende eeuw

Diverse grafmonumenten: bijvoorbeeld 1723 (Philips van Hessen-Philipstal, in hoek onder Jan de Bakkerraam) en 1766 (Unico van Wasseaner, componist)

1729: vondst van begraven Gotisch kerkzilver, in kapel aan Kerkplein.

1795: Omwenteling, Franse Revolutie. Weghalen van alle wapenborden en wapens op grafstenen.

Lees verder over de 19é - 21e eeuw

 
terug