13e - 15e eeuw

Van Assendelftkapel
13e - 15e eeuw
Gebeurtenissen in de geschiedenis van de Grote of St. Jacobskerk, tijdens de dertiende tot de zestiende eeuw.
 

Dertiende eeuw, stichting kerk

1256
Bouw van een houten kapel op een strandwal. De kapel lag op een kruising van wegen; Delft – Scheveningen en Hoek van Holland – Haarlem. Het was onderdeel van de parochie Monster (waartoe ook Loosduinen, Eikenduinen en Scheveningen behoorden).
Verderop deze strandwal kwam, aan een duinven, de eerste bebouwing van wat nu het Binnenhof wordt genoemd.

1276
De kapel werd een zelfstandige parochiekerk en kwam onder beheer van de Norbertijnen van de abdij in Middelburg. Dit gebeurt onder bewind van graaf Floris. Bouw Hofkapel bij het kasteel van Die Haghe (Binnenhof).

Veertiende eeuw, diverse altaren

1335
Bouw van een stenen kerkje. Rondom vestigden zich lakenhandelaars, stoelenmatters en andere handwerkslieden. Kerk wordt gewijd aan St. Jacobus de Meerdere, patroonheilige van Die Haghe (en Spanje).
Tegen pilaren staan altaren gewijd aan o.a. Onze Lieve Vrouwe; het Heilig Kruis; St. Nicolaas of Heilige Geest. Ook gildes hebben eigen altaren zoals St. Eloy (goud- en zilversmeden).

Vijftiende eeuw, opbouw van de kerk

1420-1424: bouw van een zeshoekige toren voor het kerkje

1434 – 1435: nieuw groter schip aan de toren, ook wel genoemd het Haagse hallentype. Bouw van Van Assendelftkapel, eind van de eeuw worden de stichters in hun kapel begraven.

1456: Negende kapittel (Algemene Vergadering) van de Ridders van de Orde van het Gulden Vlies

1492: bouw van een hoger koor met dito omgang.

Lees verder over de 16é - 18e eeuw

 
terug